BETONOWE PŁYTY BRUKOWE PRZEZNACZONE DO RUCHU DROGOWEGO


Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 01-3/BI/18
wykonanych zgodnie z normą EN 1339:2005/AC:2007.


Wymiary:

600x600x60 mm
600x400x60 mm
400x400x60 mm

Technologia wykonania:

- biały cement portlandzki 52,5 mm
- piasek formierski
- żwir płukany o frakcji 3-5 mm
- mikrozbrojenie z włókna   polipropylenowego
- żywica Epidian
- kolor niebieski

Charakterystykę wykonanie betonowych płyt brukarskich cechuje:

- odporność na ścieranie
- łatwość montażu w nawierzchnię
- odporność na czynniki pogodowe
- redukcja nasiąkliwości
- wzrost mrozoodporności
- wzrost wytrzymałość na ściskanie oraz rozciąganie
- wzrost wytrzymałość na rozkurczanie

KONTAKT

MONOLIT / Sławomir Mórawski
87-100 Toruń
ul. Gagarina 92m1
NIP 956-119-23-26
REGON 871114491
Nr.konta BOŚBANK 19 1540 1304 2035 0000 7208 0001
e-mail: monolit24@monolit24.pl

Tomasz Mórawski
tel. 535 183 339
e-mail: t.morawski@monolit24.pl

Dawid Malinowski
tel. 661 269 391
e-mail: d.malinowski@monolit24.pl

Sławomir Mórawski
tel. 600 405 862
e-mail: s.morawski@monolit24.pl